بیان نکته ای در مورد احترام به برادر بزرگتر در بیان شیوای حجت الاسلام ناصر رفیعی در برنامه سمت خدا .