برترین ها/ به این روش میتوانید زنبورهای پارچه ای زیبا و تزئینی بسازید.