ترانه ی زیبا و شاد " از راه دور آمده یک دسته مهمان " با لهجه شیرین شمالی توسط پدربزرگ در محله گل و بلبل . " از راه دور آمده یک دسته مهمان / کنار هم جمعیم دورباره آخ جان / توی قوری چینی / چایی ات را دم کن بذار تو سینی "