آموزش رنگ آمیزی چهل تکه بر روی سفال توسط خانم حسن پور در بخش هنری برنامه سرای زندگی از شبکه افلاک .