برترین ها/ نحوه درست کردن بادبادک با ابزاری ساده را در این ویدئو تماشا کنید.