صحبتهای شهید همت زمانی که یک مدیر تمام عیار جنگی بود... پ.ن: امروز سالگرد شهادت شهید همت است