آموزش دوخت کیف چرم توسط خانم جعفری در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس