کاوش در محوطه باستانی جندی شاپور دزفول منجر به کشف یافته‌های جدیدی از شهر مدفون شده در زیر خاک شد.این فیلم را باشگاه خبرنگاران منتشر کرده است.