فارس/ واکنش اینستاگرامی رضا صادقی بین دو نیمه دربی را در این ویدئو مشاهده کنید.