عابر پیاده‌ای که قصد گذر از یک چهارراه را داشت، با خوش شانسی از مصدومیت گریخت. راننده خودرویی که نزدیک بود این عابر پیاده را زیر بگیرد، پس از توقف در حاشیه خیابان از وی عذرخواهی کرد.این فیلم را باشگاه خبرنگاران منتشر کرده است.