هتلی خاص برای عاشقان کتاب در توکیوی ژاپن به بهره‌برداری رسید.این فیلم را خبرآنلاین منتشر کرده است.