آموزش دستبند با مهره با حضور خانم زلفی گل در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم