نیروهای امنیتی بعد از شلیک سرباز فرانسوی به سمت مرد چاقو به دست، محوطه اطراف موزه لوور را تخلیه کردند.این فیلم را باشگاه خبرنگاران منتشر کرده است.