گفتگو با سعید کمانی آتش نشان حاضر در حادثه پلاسکو در برنامه جعبه سیاه ، کمانی میگوید : مقصر اصلی پلاسکو مردم هستند - هنگام خروج از ساختمان یکسری از آتش نشان ها پشت فنس ها گیر کردن - مرگ را به چشم دیدم - مردم آتش نشان ها رو با سنگ میزدن !- تجهیزات آتش نشانی تکمیل است - حضور هلیکوپتر در زمان عملیات برای فیلم هاست- شهرداری به رسالت تذکر دادن خود عمل کرد - ١٥ دقیقه بعد از ریزش ساختمان تونستم بیام پایین