اجرای موزیک ویدئو مست قلندر توسط سامی یوسف همراه با زیرنویس فارسی .