در کم تر از 5 ثانیه تنها با فشردن یک دکمه، بدم نیاز به پوست گیری آب انار تازه و طبیعی آماده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.kitchentech.ir مراجعه نمایید