اجرای زنده ترانه وعده های فراموش شده با صدای سامی یوسف همراه با زیرنویس فارسی .