آموزش تهیه حلیم بادمجان توسط خانم صادقی در بخش آشپزی برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما