محمد هاشمی جزئیات فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی را شرح داد.این فیلم را باشگاه خبرنگاران منتشر کرده است.