اینا حرفای من نیست من فقط بهشون وزن میدم که شنیده شه/ برگرفته از یه نامه از یه غرور یه غروب ها نامه ای به فرزند/ به نام خدا عزیزم سلام یه کمی بی حالو مریضم الان/ خیلی واست نوشتم دریغ از جواب حس میکنم که اینروزا غریبم برات ... موزیک ویدیو زیبای یاس به نام نامه ای به فرزند