آموزش تهیه سالاد اندونزی توسط خانم پورجواد در بخش آموزش آشپزی برنامه رنگ زندگی شبکه قزوین.