هومن حاج عبداللهی با انتشار این ویدئو در اینستاگرامش نوشت: «من هم باافتخار به کمپینِ من صدای آب هستم پیوستم ممنونم از زحمات همه دوستانم بخصوص رضاکیانیان عزیز وهمه کسانی که دلشون بااین کمپینه»