انیمیشن زیبای طنز اجتماعی پندانه این قسمت انتخاب دوست مناسب کارگردان : سعید جلالیه صدا پیشه: محمد رضاعلیمردانى تهیه کننده: مهدى صفى یارى