لحظه تولد پیامبر(ص) در فیلم «محمد رسول الله» را در این ویدئو مشاهده کنید.