درگیری شبانه نیروی ضد تروریست عراق با داعش در شرق موصل و نماهنگ عالی