تغییر رنگ بدنه لامبورگینی بر اثر تغییرات دما به دلیل استفاده از رنگدانه های ترموکرومیک.