آموزش تهیه شیرینی اسکار توسط خانم قندچی در بخش آموزش آشپزی برنامه رنگ زندگی شبکه قزوین.