راس تو می رود بالای نیزه ها/ من داد می زنم در پای نیزه ها/ آه ای ستاره ی دنباله دار من/ زخمی ترین سر نیزه سوار من/ با گریه آمدم اطراف قتلگاه/ گفتی که خواهرم برگرد خیمه گاه/ بعد از دقایقی دیدم که پیکرت/ در خون فتاده و بر نیزه ها سرت ... سینه زنی شور مصیبت حضرت زینب کبری سلام الله با نوای عبدالرضا هلالی .