کلیپ سوزناک با صدای علی فانی در شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، از ناله هات زینب تو هُل کرده است/ گویا که باز غائله پشت در شده/ موی سپید و کوچه و تابوت و زهر و تیر/ دوران غربت حسن اینگونه سر شده .....