اسطوره کرمی تو سایه سرمی/ عشق و باورمی آقا دلبرمی/ سودای سرمی تو با و پرمی/ یار و یاورمی آقا دلبرمی ... شور زیبای سید رضا نریمانی در ماه محرم