ترنجی/ شیشه محافظ دوربین نیز به اندازه شیشه محافظ نمایشگر اهمیت دارد، چرا که اگر این شیشه خراشیده شود دیگر تصاویر خوبی را نمی توان ثبت کرد. متاسفانه سونی در اکسپریا زد ۵ پریمیوم و برخی دیگر از دستگاه های خود به جای شیشه از پلاستیک برای محافظت از دوربین استقاده کرده است که سبب می شود در اثر کوچکترین اصطکاکی روی این محافظ خراشیده شود. دوربین اکسپریا ایکس زد همانند برخی از پرچمدارهای اخیر سونی به شکلی طراحی شده است که شیشه لنز کمی داخل بدنه است، این میزان بسیار کم است اما اگر دقت کنید متوجه آن می شوید. این سبب می شود که وقتی شما دستگاه را روی سطح صاف قرار می دهید، شیشه با آن سطح اصطکاک نداشته باشد و خراشیده نشود. هر چند در خانواده اکسپریا زد ۵ نیز چنین حالتی برای اکسپریا زد ۵ پریمیوم وجود داشت و محافظ کمی داخل بدنه بود اما چون این محافظ از جنس شیشه نبود، به راحتی خراشیده می شد. جالب آن که بر خلاف زد ۵ پریمویم، زد ۵ و زد ۵ کامپکت با شیشه یکپارچه با شیشه پشتی چنین مشکلی را نداشتند، چرا که محفاظ از نوع شیشه مقاوم بود.اجازه بدهید دست به کار شویم و مقاومت محافظ لنز اکسپریا ایکس زد