باشگاه خبرنگاران/ فیلمی از مرگ هولناک دوچرخه سوار به خاطر دنده عقب ناگهانی یک زن در چین را مشاهده می‌کنید.