قسمت چهارم: شمشیر پوریا. این هم یکی از ماجراهای زیبای کارتون پهلوانان که امیدوارم از دیدنش لذت ببرید.