ترانه کودکانه پاییز، پس از فصل تابستون/ پاییز می‌رسه از راه/ تَنِش رنگ وارنگه/ پُر از رنگ‌های دلخواه/ جاییش قرمز و سبزه/ جاییش زرد و حنایی/ پُر از شاخۀ خشکه/ با برگ‌های طلایی ...