آموزش برش و دوخت دامن پیلی دو قلو با حضور خانم حسین زاده در بخش هنری برنامه عائله از شبکه سهند