در این ویدئو نحوه استفاده مجدد از رژلب های شکسته آموزش داده شده.