فیلمی از ویرانی‌های شهر تاریخی تدمر به دست تروریست‌های تکفیری داعش را مشاهده می‌کنید.این فیلم را باشگاه خبرنگاران منتشر کرده است.