گنجی در دل زمین با نقش و نگاری متفاوت این فیلم را خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرده است.