آموزش درست کردن خیار شور خانگی با حضور خانم غلامیان در بخش آشپزی برنامه بنه مال از شبکه ایلام