دهها تن از مردم شهر نانت فرانسه ضد نخست وزیر این کشور تظاهرات کردند.مانوئل والس قرار است در هفتاد و هفتمین نشست مسکن شرکت کند. معترضان از دولت فرانسه می خواهند تغییرات ایجاد شده در قانون کار فرانسه را ملغی اعلام کند. این فیلم بدون ترجمه فارسی است و باشگاه خبرنگاران آنرا منتشر کرده است.