آموزش ته چین گوشت و خرما با حضور خانم صادقی در بخش آشپزی برنامه تزگون از شبکه سبلان