پسری 26 ساله با اسلحه به طور ناشیانه به یک مغازه حمله کرده ولی طلفات جانی نداشته است.این فیلم را باشگاه خبرنگاران منتشر کرده است.