ریزش دیوار ساختمانی نیمه کاره در ارومیه حادثه آفریداین فیلم را باشگاه خبرنگاران منتشر کرده است.