ماجراهای "خوب شیم" این قسمت "شباهت و تفاوت" شما چه تجربیاتی دارید از رابطه با آدم های متفاوت و مشابه با خودتون؟ به نظر شما هرچی طرف متفاوت تر باشه، جذاب تره؟ به نظرتون آدم هاى متفاوت با هم سازگارترن یا نه؟ با ما همراه باشید #خوب_شیم