هنگام شعرخوانی آهنگران درباره مدافعان حرم رهبر معظم انقلاب و سردار سلیمانی از چشمانشان اشک می ریخت. دیدار فرماندهان سپاه با رهبری - یکشنبه 28 شهریور