افتادم از پشت فرس ، عمو حسین/ بیا به فریادم برس عمو حسین/ من عشق مجتبی داماد کربلا/ جای حنا همه بدنم پر زخون شده/ عمرم به سر رسید در نوجوانیم/ حالا بهار زندگی من خزون شده ... سینه زنی سنگین با نوای حسین سیب سرخی (شب ششم محرم 1394 - هیئت خادم الرضا قم)