استند آپ کمدی مهران غفوریان در برنامه خندوانه با تعریف کردن یک خاطره مربوط به یواشکی سیگار کشیدن و همچنین دستکاری سیگار پدرش