کلم دارای پروتئین، کلیسم، آهن و مس است و برای کسانی که زخم معده دارند مفید است.