هنگامی مشاهده شخص بیمار قلبی ابتدا نام وی را صدا بزنید و اگر عکس العملی نداشت به آرامی گوش خود را به بینی بیمار نزدیک کنید تا شاید علائم تنفسی وجود داشته باشد . اگر شخص تنفس نداشت منطقه بین دو سینه شخص را با دو دست متناوبا فشار دهید تا این عمل سی پی آر قلب را به حرکت وا دارد .. اطلاعات بیشتر طب سنتی و کمک های اولیه http://hediyeh-hasti.ir