آموزش رومیزی با پارچه های نمدی با حضور خانم حسینی در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان